L'alumini,un material sostenible, durador i adaptable

Avantatges de l’alumini

 • Material de poc impacte ambiental i 100% reciclable.
 • Suporten la radiació solar i la humitat.
 • Fàcil manteniment.
 • Llarga durada.
 • Flexible i adaptable a qualsevol entorn.
 • Aïllament garantit.

Productes

Les finestres és un dels elements constructius més importants en l’edificació, és per això que hem de donar i comprendre la importància que tenen.
Segons el material escollit, el tipus de perifèria, l’obertura i fins i tot els accessoris utilitzats en elles, aquestes ens aportaran diferents nivells de seguretat, aïllament tèrmic, aïllament acústic, eficiència energètica i estètica.

Segons perfileria:
ventana sin rotura aluminio castellar del vallés
FINESTRES SENSE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC

Les finestres d'alumini sense trencament de pont tèrmic, anomenades també sèrie freda, són aquelles formades únicament per alumini. Aquest tipus de fusteria són les més conductores i les que menys aïllen l'interior dels edificis, deixant passar tant de fred com de la calor més fàcilment mitjançant la perifèria.

ventana con rotura aluminio castellar del vallés
FINESTRES AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC

Les finestres d'alumini amb trencament de pont tèrmic, són aquelles formades per alumini a la cara exterior i interior del perfil, intercalant unes làmines plàstiques entremig d'aquestes, que trencaran el flux de conductivitat tèrmica de l'alumini. Aquest tipus de fusteria ens permet mantenir la diferència entre el clima exterior i el clima interior d'un edifici.

Segons tipus d'obertura:
ventana corredera aluminio castellar del vallés
CORREDERA

Les finestres corredisses són finestres el moviment horitzontal es realitza mitjançant el lliscament de rodes al carril del marc. Aquestes poden tenir moltes combinacions, tant de fulles, com de marcs, segons l'espai necessari, la mida, el disseny i el pes. Finestres d'alumini que ens permeten estalviar i maximitzar l'espai ambient.

ventana practicable aluminio castellar del vallés
PRACTICABLES, ABATIBLES I OSCIL·LOBATENTS

Finestres d'alumini que ens permeten una obertura total del buit, una bona ventilació, un fàcil manteniment i un gran aïllament tèrmic i acústic. Segons l'obertura d'aquestes podem parlar de: Practicables, obertura girant en l'eix lateral vertical. Abatibles, obertura girant en l'eix superior o inferior horitzontal. Oscil·lobatents, combinant les dues obertures comentades anteriorment.

ventana guillotina aluminio castellar del vallés
GUILLOTINA

Les finestres tipus guillotina són finestres corredisses amb obertura vertical. Són finestres d'alumini que ens permeten estalviar i maximitzar l'espai ambient.

ventana pibotante aluminio castellar del vallés
PIVOTANTS

Les finestres pivotants són finestres de sistema abatible, la seva obertura es produeix rotant des del centre de la finestra, poden ser tant d'obertura amb gir vertical com obertura amb gir horitzontal. Són finestres d'alumini que ens permeten una bona ventilació, un camp de visió ampli i un fàcil manteniment.

ventana fija aluminio castellar del vallés
FIXA

Les finestres fixes són aquelles que permeten visibilitat completa a l'exterior. S'indica en llocs on es requereix il·luminació però sense necessitat de ventilació.

ventana plegable aluminio castellar del vallés
PLEGABLE

Les finestres plegables són finestres corredisses, l'obertura de les quals és en forma d'acordió. S'indiquen especialment en buits de gran amplada, permetent una obertura completa de l'estada.

Les portes d’entrada són la carta de presentació de qualsevol lloc, aporten personalitat, disseny i seguretat als establiments i habitatges.
Realitzem portes d’entrada tant per a accessos interiors com per a accessos exteriors.
Vàlides per a tot ús, habitatges, comerços, oficines …

Poden ser tant sèrie freda com amb trencament de pont terme.
L’acabat final, panells o amb vidre, variant una multitud d’estils i lacats. Cerraduras, tiradores y accesorios a gusto del cliente y según normativas vigentes.

El vidre és el complement que acompanya tot element constructiu d’alumini que muntem. Aquest és tan important com l’alumini, la combinació de tots dos determinés les prestacions del compost.

Podem trobar multitud de variacions, segons la seva composició.

vidrio monolítico aluminio castellar del vallés
Vidre monolític

El vidre monolític és un vidre simple, vidre llis amb alta transmissió de llum i claredat òptica. Aquest s'utilitza tant per a temperar com per a laminar i realitzar compostos que veurem mes avanci. També poden ser impresos, armats i platejats (per a miralls)

vidrio templado aluminio castellar del vallés
Vidre temperat

El vidre temperat és un vidre monolític, aquest mitjançant un procés d'escalfament i refredament brusc, obté una resistència quatre vegades major a la normal.Aquest vidre se sol utilitzar en casos especials, en façanes, en mampares, i en tots aquells vidres que portin encaixos o formes que facin mes probable el seu trencament.

vidrio laminado aluminio castellar del vallés
Vidre laminat

El vidre laminar és un compost de dos vidres monolítics units mitjançant una o més lamines intermèdies de butiral de polivinil (PVB) És un vidre amb una alta resistència als impactes, molt mes segur, ja que en cas de trencament, el vidre queda adherit en la lamina i ens permet realitzar tractaments acústics i de control solar.

vidrio camara aluminio castellar del vallés
Vidre de cambra

El vidre de cambra és un vidre compost per dos o mes vidres separats entre si mitjançant una cambra formada per un farciment de tamís molecular tancat i segellat hermèticament. Aquest vidre ens aporta un major aïllament tèrmic, un major aïllament acústic i un estalvi energètic. Els vidres de cambra poden millorar les seves prestacions afegint un vidre laminar en una de les seves cares o en ambdues, augmentant la seguretat d'aquest. Mitjançant les lamines de butiral (PVB) podem millorar l'aïllament acústic, el control solar i l'emissivitat dels vidres.

Les mallorquines són finestres formades mitjançant perfils d’alumini i lames de ventilació.
Les lames poden ser fixes o orientables.
Les mallorquines se solen muntar com finestró decorant la façana, protegint les finestres d’adversitats climatològiques, aportant seguretat i intimitat i controlant l’entrada de llum i ventilació d’un habitatge.

Segons l’obertura podem parlar de mallorquines:

mallorquina practicable aluminio castellar del vallés
Practicables

Mallorquines que obren les seves fulles mitjançant la rotació de l'eix vertical.

mallorquina corredora aluminio castellar del vallés
Correderes

Mallorquines que mitjançant una guia superior i una guia inferior callades a la façana corren horitzontalment.

mallorquina plegable aluminio castellar del vallés
Plegables

Mallorquines les quals mitjançant la rotació en l'eix vertical i el moviment horitzontal sobre les guies és possible deixar-les plegades als laterals del buit d'obra.

Les baranes són un element de seguretat per evitar caigudes d’altura.
Poden ser muntades tant en interior com en exterior donant un plus d’esteticisme al projecte.
Les baranes d’alumini són robustes, estètiques, duradores i de fàcil manteniment i neteja.
Ens permeten combinar una gran varietat d’acabats, des d’únicament el passamà, a baranes de baixa qualitat o baranes on l’element prioritari és el vidre.

Les persianes són un element que aporten protecció solar, aïllament tèrmic, millora l’eficiència energètica, aïllament acústic i una protecció pel que fa a seguretat i intimitat.
Les persianes estan formades per diferents colors, materials i acabats, segons les necessitats del client.

Aquestes poden ser de PVC, d’alumini buit, d’alumini injectat, d’alumini extorsionat (de seguretat), o especials (orientables), combinant diferents formes i mides.
En el cas de les persianes hem de tenir en compte la seva instal·lació, la qual pot ser manual, mitjançant cinta o maneta, o mitjançant motor. En el cas de ser motoritzada podria ser mitjançant polsador o amb comandament via ràdio.

Les mosquiteres són un element fabricat per un bastidor d’alumini o PVC i una tela metàl·lica que impedeix el pas d’insectes quan la finestra o porta estan obertes, permetent una ventilació segura. Les podem trobar de diferents models:

 • Enrotllables
 • Corredisses simples
 • Prisades
 • Fixes
 • Practicables

Les mampares de bany són estructures divisòries que separen la dutxa o banyera de la resta del bany, evitant que l’aigua surti a través d’elles.
Les mampares estan formades per un element separador, el qual pot ser vidre temperat o material acrílic, i pels perfils que la subjecten, aquests tenen diferents formes i acabats. Les podem trobar tant en alumini com en acer inoxidable.

Aporten modernitat, elegància i esteticisme al bany, combinant diferents estils i obertures segons les necessitats del client i l’espai de muntatge.

Les façanes ventilades són un sistema constructiu que mitjançant una estructura d’alumini o acer i uns ancoratges superposem un revestiment, format amb panells composite, a una primera façana “tancada” convencional.
Entre ambdues façanes es deixa una cambra d’aire que per l ‘ “efecte xemeneia” activa una ventilació natural contínua entre elles, entrant aire fred per la part inferior i extraient l’aire calent per la part superior.

Les façanes ventilades compleixen amb la funció estètica exterior, eliminen els ponts tèrmics, protegeixen la façana convencional d’humitat i proporcionen un bon aïllament tèrmic i acústic a l’edifici.

Un mur cortina és l’envoltant externa, és la façana d’un edifici, la qual no porta cap càrrega més que la del seu propi pes.
Les càrregues del mur cortina són traspassades a l’estructura de l’edifici mitjançant perfils lineals d’alumini units entre si i ancorats a l’estructura principal d’aquest.

Les façanes lleugeres aporten disseny, introdueixen llum en els edificis, tenen un bon aïllament acústic i visual i un guany en el control de l’aïllament tèrmic.

Contacte

Explica’ns el teu projecte, segur que podrem ajudar-te.

Començar un projecte