Portes metàl·liques

Avantatges de les portes metàl·liques

  • Material de poc impacte ambiental i 100% reciclable.
  • Suporten la radiació solar i la humitat.
  • Fàcil manteniment.
  • Llarga durada.
  • Flexible i adaptable a qualsevol entorn.
  • Aïllament garantit.

Productes

Les portes basculants són aquelles formades per dues fulles, unides mitjançant frontisses, i el moviment vertical de les quals es realitza gràcies a una sèrie de corrioles i contrapesos.
La fulla superior sol ser un terç de l’altura total, mentre que la inferior sol ser dos terços.
La porta durant el moviment d’obertura i tanqui ocupa molt poc espai de garatge, i una vegada oberta no ocupa pràcticament res, ja que queda plegada en posició horitzontal.

Les portes corredisses són aquelles que la seva obertura es realitza desplaçant-se horitzontalment sense elevar-se del sòl, mitjançant uns carrils inferiors i uns coixinets superiors.
Es requereix un espai ampli en el lateral on la porta quedés recollida una vegada oberta.
Les portes corredisses es poden realitzar tant d’una fulla, com de dues fulles, com de tres fulles depenent de la longitud de l’entrada.

Les portes seccionables de garatge són aquelles que mitjançant unes guies verticals en tots dos laterals, ens permeten el desplaçament vertical sense ocupar espai exterior ni interior del garatge, quedant emmagatzemada totalment horitzontal en el sostre una vegada aquest oberta
Amb les portes seccionables l’espai del garatge és aprofitat al màxim.

Les portes tallafocs, o RF, són portes metàl·liques que s’instal·len per a evitar la propagació d’un incendi mitjançant un sistema de compartimentació i per a permetre una ràpida evacuació de l’edifici. La propietat principal és la de l’aïllament tèrmic, aquestes es classifiquen segons els minuts que poden suportar altes temperatures, RF-60 (60’), RF-90 (90’), RF-120 (120’) i RF-180 (180’)

Les portes enrrollables són aquelles que, igual que les seccionables, mitjançant unes guies verticals en tots dos costats, no permeten el desplaçament vertical sense ocupar espai exterior ni interior en el garatge. Aquestes portes estan formades per panells mes estrets que es recullen en un eix superior, aquest funcionament és igual que el d’una persiana de finestra normal i corrent.

Les portes abatibles, són aquelles que mitjançant frontisses en un dels laterals realitzen una obertura interior en forma d’arc.
Aquestes portes necessiten d’un gran espai interior, ja que el moviment d’obertura i tancament necessités els mateixos metres que tingui la porta en amplària. Una vegada oberta quedés recollida en un lateral.

Les portes batents poden ser d’una sola fulla o dividir-se en dues, minimitzant l’arc d’obertura i necessitant menys espai interior per a la seva obertura.

Contacte

Explica’ns el teu projecte, segur que podrem ajudar-te.

Empezar un proyecto